Poziomy kursów i podręczniki

  • Drukuj

Czas trwania poszczególnych poziomów

A1.1 : jeden semestr (60 godzin lekcyjnych)

A1.2 : jeden semestr (60 godzin lekcyjnych)

A2.1 : jeden semestr (60 godzin lekcyjnych)

A2.2 : jeden semestr (60 godzin lekcyjnych)

B1.1 : jeden semestr (60 godzin lekcyjnych)

B1.2 : jeden semestr (60 godzin lekcyjnych)

B1.1 plus : jeden semestr (60 godzin lekcyjnych)

B1.2 plus : jeden semestr (60 godzin lekcyjnych)

B2.1 : jeden semestr (60 godzin lekcyjnych)

B2.2 : jeden semestr (60 godzin lekcyjnych)

C1 certyfikat : 2 semestry (120 godzin lekcyjnych)

C1/C2 konwersacje : od jednego semestru 

 

Jest to standardowy czas trwania poszczególnych poziomów według poziomów biegłości językowej Rady Europy. Czas trwania nauki uzależniony jest od wielu czynników dodatkowych takich jak regularne uczęszczanie na zajęcia, dodatkowa praca w domu czy indywidualne predyspozycje językowe. Nasze kursy zawsze dostosowywane są do potrzeb i tempa pracy danej grupy.

 

Podręczniki wykorzystywane na zajęciach

A1 : "Menschen A1", Niemiecki w tłumaczeniach. Gramatyka 1"

A2 : "Menschen A2", "Niemiecki w tłumaczeniach. Gramatyka 2"

B1 : "Menschen B1" 

B1 plus : "Aspekte B1 plus"

B2 : "Aspekte B2"

C1 certyfikat : "Aspekte C1"

C1/C2 konwersacje : różne materiały

Kursy biznesowe : różne materiały

 

Podręczniki uzupełniane są różnorodnymi materiałami dodatkowymi przygotowywanymi przez lektorów.