Erasmus+ Rezultaty projektu

  • Drukuj

erasmus logo 2 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

 

Najważniejsze rezultaty projektu to:

 

- podniesienie kompetencji naszej kadry, jej umiejętności językowych, metodycznych i pedagogicznych

- lepsze wykorzystanie nowych technologii na zajęciach językowych oraz w zarządzaniu szkołą

- wprowadzenie do oferty możliwości odbywania zajęć online

- lepsze wykorzystanie materiałów audiowizualnych na zajęciach

- opracowanie standardów treningu językowo-kulturowego i upowszechnianie wiedzy na temat zróżnicowania obszaru niemieckojęzycznego

- wykorzystywanie elementów treningu międzykulturowego i treningu umiejętności miękkich na zajęciach językowych

- zwiększenie oferty kursów języków branżowych: język biznesowy, IT, medyczny

- projektowanie szkoleń "szytych na miarę"

- tworzenie materiałów autorskich

- rozszerzenie metod pracy z uczniem dorosłym.

 

Szkoła w ramach projektu nawiązała kontakty z organizacjami z krajów niemieckojęzycznych i ma nadzieję w przyszłości rozwinąć współpracę z tymi podmiotami w zakresie organizowania wspólnych szkoleń i wymiany doświadczeń w dziedzinie nauczania języka niemieckiego osób dorosłych.