Jak uczymy języka niemieckiego.

  • Drukuj

Metoda komunikatywna stawia sobie za cel wykształcenie umiejętności efektywnego porozumiewania się w sposób odpowiadający danej sytuacji. Staramy się, aby nasi kursanci już od pierwszej lekcji zaczynali mówić w obcym języku. Oprócz tego uczniowie poznają w praktyczny sposób słownictwo oraz struktury gramatyczne, niezbędne do komunikowania się w różnorodnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego.

Wykorzystujemy najnowsze podręczniki niemieckie, uzupełniane przez materiały audio i video, a także programy komputerowe. Wiele materiałów dydaktycznych stanowią tzw. "materiały autentyczne" (artykuły prasowe, audycje radiowe i telewizyjne, formularze urzędowe itp.) umożliwiające rzeczywistą konfrontację uczniów w językiem mówionym i pisanym. Kursy językowe w naszej szkole nastawione są na wszechstronny rozwój wszystkich sprawności językowych, tj. pisania, czytania, słuchania i mówienia, przy czym główny nacisk kładziemy na ćwiczenie umiejętności komunikowania się w języku niemieckim  w różnych sytuacjach codziennych i zawodowych.

Staramy się uświadomić naszym uczniom, że język to nie tylko zbiór słówek i reguł gramatycznych, ale przede wszystkim umiejętność uzyskiwania i przekazywania informacji. Kładziemy nacisk na funkcjonalność, czyli wykorzystanie danych struktur językowych w praktyce. Przekazujemy przy tym wiedzę o kulturze krajów niemieckojęzycznych, która jest niezbędna, gdyż determinuje ona używanie języka obcego. Nasi kursanci zyskują również dodatkową motywację, aby szlifować swój język niemiecki. Warszawa dzisiaj? Jutro może Berlin, Wiedeń albo Zurych.

Na zajęciach wykorzystujemy różnorodne multimedia, a także zwracamy uwagę na bogactwo i różnorodność materiałów dostępnych w Internecie, które pozwalają na kształcenie właściwie wszystkich sprawności językowych. Zajęcia w naszej szkole językowej mają na celu m.in. uświadomienie słuchaczom, jak można efektywnie wykorzystać komputer i urządzenia mobilne w nauce języków obcych (zarówno bezpośrednio na zajęciach, jak i poza nimi).