Erasmus+

  • Drukuj

erasmus logo 2 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

 

Projekt: "Więcej niż język: Trening językowo - kulturowy z języka niemieckiego"

Akcja 1: Mobilność kadry edukacji dorosłych. 

Czas trwania projektu: 2.11.2014 - 1.11.2016

 

Nasza kadra lektorska dzięki funduszom Unii Europejskiej może wyjeżdżać na kursy doskonalenia zawodowego do Niemiec, Austrii i Wielkiej Brytanii. Projekt ma na celu wypracowanie i wdrożenie standardów szkoleń językowo-kulturowych przygotowujących do podjęcia mobilności do krajów niemieckojęzycznych i/lub kontaktu z kulturą tych krajów na płaszczyźnie zawodowej lub prywatnej. 

W ramach projektu nasi lektorzy biorą udział w następujących szkoleniach:

 

Fortbildung für Fortbildner: Digitale Medien in Lernszenarien w Niemczech (lektor: Justyna)

Berufsspezifisches Deutsch: Neue Modelle und Materialien w Niemczech (lektor: Christian)

Film in DaF-Unterricht w Niemczech (lektor: Ela)

Lernen ohne Grenzen w Austrii (lektor: Łucja)

sterreich im KonTEXT w Austrii (lektor: Justyna)

sterreich: HrenSagen w Austrii (lektor: Ela)

How to Teach English to Business Professionals (lektor: Justyna)

 

Zdobytą wiedzę wykorzystujemy na naszych zajęciach oraz przy planowaniu nowych projektów i oferty kursów. W projekcie uczestniczą: 

 

Justyna - absolwentka filologii germańskiej na UW. Równolegle studiowała w Szkole Głównej

Handlowej w Warszawie. Nauczaniem języka niemieckiego zajmuje się od ponad 10 lat.

Doświadczenie zdobywała prowadząc różnego rodzaju szkolenia biznesowe w Polsce i w

Hiszpanii. Specjalizuje się w nauczaniu osób dorosłych na wszystkich poziomach

zaawansowania, w nauczaniu języka biznesowego i specjalistycznego oraz w treningach

językowych i kulturowych przygotowujących do różnego rodzaju wyjazdów do krajów

niemieckojęzycznych oraz do pracy w środowisku niemieckojęzycznym. Założycielka szkoły i

koordynator projektu.

 

Ela - absolwentka fililogii germańskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W trakcie studiów

odbyła asystenturę językową we Francji. W OttoSchule naucza od 2014 r. Prowadzi kursy

grupowe (standardowe i intensywne) oraz zajęcia indywidualne. Specjalizuje się w nauczaniu

języka medycznego i prowadzeniu warsztatów realioznawczych. Na swoich zajęciach chętnie

wykorzystuje film, materiały video i narzędzia cyfrowe.

 

Łucja - absolwentka filologii germańskiej na UW. Podczas studiów odbyła asystenturę językową

w Holandii. W OttoSchule pracuje jako lektorka od 2014 r. Prowadzi kursy grupowe i

indywidualne na wszystkich poziomach. Na swoich zajęciach chętnie wykorzystuje różnego

rodzaju gry planszowe, gry towarzyskie i metody kreatywne. Chętnie tworzy materaiły autorskie.

Specjalistka od metod aktywizujących na zajęciach.

 

Christian - absolwent ekonomii na Uniwersytecie Technicznym w Karlsruhe. Nauczaniem języka

niemieckiego zajmuje się od ponad 7 lat, wcześniej pracował w sektorze finansowym w

Niemczech. Z OttoSchule związany od 2015 r. Specjalizuje się w nauczaniu języka biznesowego

oraz przygotowaniu do pracy w środowisku niemieckojęzycznym. Prowadzi szkolenia na

wszystkich poziomach nauczania, głównie na poziomach B2-C2 oraz kursy in-company. Zajęcia

prowadzi głównie w oparciu o materiały autentyczne.

 

Więcej o działaniach w ramach projektu...

Więcej o rezultatach projektu...